Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2018

TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM: Kết nối doanh nghiệp – Nâng tầm thương hiệu

Hình ảnh
Đó chính là sứ mệnh mà ban lãnh đạo Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu Việt Nam xác lập ngay từ những ngày đầu thành lập. Trải qua 8 năm phát triển, Tạp chí đã trở thành ấn phẩm kinh doanh uy tín dành cho các doanh nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam. Những giá trị nổi bật NHỮNG GIÁ TRỊ NỔI BẬTTầm nhìn của Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu Việt Nam sẽ trở thành tạp chí kinh doanh hàng đầu Việt Nam sánh ngang cùng Forbes Việt Nam, Báo Kinh tế Việt Nam, Doanh nhân Sài Gòn, Nhịp cầu đầu tư, Thời báo kinh tế Sài Gòn, Doanh nghiệp Việt Nam… Vì vậy, Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu Việt Nam sử dụng 02 ngôn ngữ Anh – Việt, hướng đến cho bạn đọc mục tiêu là các doanh nhân, nhà quản lý cao cấp, các chuyên gia trong nước và nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Ngoài những bài viết được thực hiện bởi các phóng viên, biên tập viên nhiều kinh nghiệm, Tạp chí còn có sự cộng tác thường xuyên các chuyên gia kinh tế, chuyên gia thương hiệu, các nhà báo nổi tiếng của Việt Nam. Từ đó mang …