Việt Nam sắp gắn logo thương hiệu Việt cho gạo

Mặc dù xuất khẩu trên 150 nước, người tiêu dùng vẫn chưa dễ dàng nhận biết về gạo thương hiệu Việt.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quảng cáo sân bay “đắt xắt ra miếng”

TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM: Kết nối doanh nghiệp – Nâng tầm thương hiệu