Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn.
Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.
https://www.facebook.com/doanhnghiepvathuonghieu.vn/photos/a.401889906970122/461577974334648/?type=3&theater

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quảng cáo sân bay “đắt xắt ra miếng”

TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP VÀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM: Kết nối doanh nghiệp – Nâng tầm thương hiệu